Đề tài Quản trị khoản phải thu tại công ty may thanh trì

I. Cở sở lý thuyết quản trị khoản phải thu 1.1 Chính sách tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tín dụng 1.1.1. Chính sách tín dụng 1.1.2. Các yếu tố tác động đến chính sách tín dụng: a. Điều kiện của doanh nghiệp b. Điều kiện của khách hàng 1.2 Phân tích, đánh giá các khoản phải thu 1.3. Phòng ngừa rủi ro và xử lí đối với các khoản phải thu khó đòi 1.3.1 Phòng ngừa rủi ro 1.3.2 Xử lí các khoản phải thu khó đòi II. Thực trạng quản trị khoản phải thu tại một doanh nghiệp 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần may Thanh Trì 2.2 Cơ cấu khoản phải thu 2.3. Phân loại khoản phải thu 2.3.1 Theo độ tuổi 2.3.2 Theo khách hàng 2.4 Chính sách tín dụng hiện hành tại công ty may 2.4.1 Tiêu chuẩn tín dụng 2.4.2 Mức chiết khấu 2.4.3 Chính sách thu nợ 2.4.3 Tỷ lệ đặt trước 2.5 Công tác theo dõi khoản phải thu 2.6 Biện pháp phòng ngừa rủi ro và xử lý nợ khó đòi III. Thành công, hạn chế và nguyên nhân 3.1. Thành công 3.2 Hạn chế 3.3 Nguyên nhân 3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 3.3.2 Nguyên nhân khách quan IV. Đề xuất kiến nghị. 4.1 Hoàn thiện chính sách tín dụng 4.1.1 Tiêu chuẩn tín dụng 4.1.2 Thời hạn tín dụng 4.1.3 Chính sách tín dụng 4.1.4 Tỷ lệ đặt trước bắt buộc 4.2. Nâng cao hiệu quả công tác thực thi chính sách tín dụng với khách hàng. 4.3 Đánh giá và phân loại các khoản phải thu 4.4 Phòng ngừa và xử lý nợ khó đòi 4.5 Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa phòng kế toán tài chính - phòng kế hoạch xuất nhập khẩu - bộ phận sản xuất. 4.6 Đối với nhà nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY