Đề tài Quản lý rủi ro trong thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Huế

<p> - Thư tín dụng trả ngay (At sight letter of credit): Thư tín dụng trả ngay là loại thư tín dụng, mà ngân hàng mở L/C khi nhận được bộ chứng từ và hối phiếu của nhà XK do NHTB chuyển đến, nếu sau khi kiểm tra thấy bộ chứng từ hợp lệ, thì ngân hàng mở L/C phải có trách nhiệm trả tiền ngay cho nhà XK. - Thư tín dụng chấp nhận (Acceptance L/C): Thư tín dụng chấp nhận là loại L/C, mà khi ngân hàng mở L/C nhận được bộ chứng từ và hối phiếu của nhà XK gửi đến, nếu sau khi kiểm tra nếu bộ chứng từ hợp lệ, thì ngân hàng mở L/C chỉ cần ký chấp nhận vào hối phiếu, rổi gửi trả hối phiếu cho nhà XK. Sau này khi hối phiếu đến hạn thì ngân hàng mở L/C mới trả tiền theo hối phiếu. - Thư tín dụng trả dần (Deferred Payment L/C): Đây là loại thư tín dụng được phát hành dựa trên hợp đồng mua bán trả chậm giữa người mua và người bán. Theo đó khi nhà XK đã làm thủ tục gửi hàng đi cho nhà NK, và gửi bộ chứng từ đến NHPH L/C, thì NHPH L/C tiến hành thanh toán cho nhà NK theo điều khoản trả chậm, tức là tiền hàng được trả nhiều lần, có tính lãi trên giá trị hàng hóa trả chậm và thời hạn trả chậm. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY