Đề tài Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên ở trường trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

<p> Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động NCKH bao gồm: Các yếu tố thuộc về nhà quản lý (Ban Giám hiệu); Các yếu tố thuộc về đối tượng quản lý (Giáo viên); Các yếu tố thuộc về môi trường quản lý NCKH. 1.2. Khảo sát 110 ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên ở trường trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội về hoạt động NCKH có thể rút ra các kết luận: - Cán bộ quản lý, giáo viên ở trường trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội đánh giá mức độ phù hợp, mức độ thực hiện, các loại hình NCKH của giáo viên mà trường Trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội đang tiến hành ở mức độ khá tốt. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY