Đề tài Quản lý nhân lực ở Công ty thi công cơ giới xây dựng

MỤC LỤC Chương 1: Một số lý luận về quản trị nhân sự 1.1. Bản chất chức năng và vai trò của quản trị nhân sự. 1.1.1. Khái niệm quản trị nhân sự. 1.1.2. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự. 1.1.3. Các chức năng của quản trị nhân sự. 1.2. Nội dung của quản trị nhân sự. 1.2.1. Phân tích công việc và định mức lao động. 1.2.2. Tuyển dụng, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho người lao động. 1.2.3. Tổ chức, quản lý và sử dụng lao động. 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự. Chương 2: Công tác quản lý nhân lực ở công ty thi công cơ giới xây dựng 2.1. Khái quát về sự ra đời, hình thành và phát triển của công ty thi công cơ giới xây dựng. 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển. 2.1.2. Nhiệm vụ và chiến lược của Công ty. 2.2. Cơ cấu quản trị nhân sự ở công ty Thi Công Cơ Giới Xây Dựng. 2.2.1. Cơ cấu nhân viên, lao động trong công ty. BẢNG CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2.2.2. Tuyển mộ và tuyển chọn lao động trong công ty. 2.2.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 2.3.Chế độ tiền lương của công ty Thi Công Cơ Giới Xây Dựng. 2.3.1. Công tác tiền lương của công ty Thi Công Cơ Giới Xây Dựng. 2.3.3. Thực hiện chế độ bảo hiểm và chính sách xã hội. 2.4. Một số nhận xét chung về công tác quản trị nhân lực ở công ty Thi Công Cơ Giới Xây Dựng. Chương 3: Phương hướng và các giải pháp cải tiến công tác quản trị ở công ty thi công cơ giới xây dựng. 3.1. Phương hướng: 3.2. Các giải pháp thực hiện. Kết luận Tài liệu tham khảo Mục lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY