Đề tài Quản lý hàng hoá và công nợ

Biểu mẫu này cho phép bạn nhập mới phiếu chi tiền mặt. Bao gồm các thông tin: Mã phiếu chi, ngày chi tiền, mã nhà cung cấp, lý do, số tiền. Đồng thời biểu mẫu này cũng cho phép bạn ghi lại những sự thay đổi, xem toàn bộ các thông tin ở màn hình trước khi in ra giấy, in ra giấy và thoát khỏi Form khi hoàn thành công việc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY