Đề tài Phương hướng xây dựng chương trình đại học đào tạo giáo viên dạy nghệ thuật bậc tiểu học

Qua các nghiên cứu, đề tài rút ra các kết luận sau đây : + Mặc dù đạt được những thành tựu to lớn trong việc đào tạo GV dạy các môn nghệ thuật cho nhà trường phổ thông, nhưng CTĐT loại hình giáo GV này cũng còn rất nhiều bất cập. Các CTĐT đều được xây dựng theo niên chế nên khi chuyển đổi qui trình đào tạo theo học chế (học trình, học phần) có nhiều khó khăn. Sau 2002 trên cơ sở của CT khung, đa số các trường đã chuyển đổi CTĐT theo học phần. Bộ chưa ban hành các bộ chương trình đầy đủ, thống nhất nên không có sự đồng bộ và quy chuẩn đầy đủ, dẫn tới chất lượng đào tạo GV không đồng đều ở từng địa phương + Trong CT dạy các môn NT ở PT, học hát và học vẽ, tập nặn tượng được quan tâm nhiều nhất, dành số tiết nhiều nhất để thực thi ý đồ đưa học sinh vào hoạt động âm nhạc, luyện khả năng cảm thụ NT. Đề tài cũng đưa ra những nghi vấn: việc dạy hát nhạc, mĩ thuật trong nhà trường ở nước ta so với mỗi tuần một tiết, mà chủ yếu là dạy kỹ năng hát và vẽ để thực hiện mục tiêu như đã đề ra có thật hợp lý không? Chúng ta dạy các em hát, vẽ hay là dạy cho HS yêu, hiểu và cảm nhận được NT? + Đề tài khảo sát thực trạng việc dạy các môn nghệ thuật ở 12 trường Q1 TPHCM và thấy răng: + Số lượng GV nghệ thuật được đào tạo chính quy còn thiếu, đặc biệt là GV Mỹ thuật. Để lấp khoảng trống thiếu hụt GVNT, các trường đã sử dụng GVCN kiêm giảng môn nghệ thuật. Chất lượng của GV dạy các môn nghệ thuật nhìn chung vẫn chưa đồng đều.Qua một số phỏng vấn thì GV kiêm nhiệm thường chỉ làm đúng theo những gì mà sách hướng dẫn. Đề tài cho rằng , giảng dạy theo cách đó càng nguy hại hơn nếu chi dạy nghệ thuật một cách qua loa, chiếu lệ + Hầu hết các GVNT chi chú trọng rèn luyện kĩ năng (vẽ, nặn, hát, .) chưa chú ý nhiều đến giáo dục kiến thức nghệ thuật

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY