Đề tài Phát triển một Hệ thống S.E Hỗ trợTìm kiếm Thông tin, thuộc lãnh vực công nghệ thông tin trên Internet qua từ khóa bằng Tiếng Việt

So với mục tiêu ban đầu đềra, nhóm nghiên cứu đềtài đã thực hiện hòan chỉnh nội dung nghiên cứu, xây dựng được một từ điễn ngữnghĩa vềlãnh vực công nghệthông tin, thu thập từInternet gần 80 Gigabytes dữliệu, và đã thếit kế được một Search Engine hỗtrợvà đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin từ InterNET trong lãnh vực công nghệthông tin, theo từkhóa tiếng Việt có hỗtrợ thêm các từgần nghĩa. So với các Search Engine tiếng việt khác đã có, kểcảGOOGLE (hiện nay cũng đã hỗtrợtiếng Việt, nhưng chỉcho từkhóa đơn, và đối với cụm từ, (coi nhưlà từ đơn và có sửdụng tóan tửOR), Search Engine mà đềtài xây dựng có vượt trội hơn là tìm thêm những từgần nghĩa, và Dữliệu co 1thể được thu thập từInternet (24/24 giờ), được lưu trữtrên Server tại chỗ, và Index định kỳ, nên việc tìm kiếm thông tin có khảnăng sẽnhanh hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY