Đề tài Phát triển cho vay tài trợ xuất nhập khẩu có bảo hiểm tỷ giá tại Eximbank chi nhánh Bình Dương

MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ L. LUẬN VỀ TỶ GIÁ VÀ CHO VAY TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CÓ BẢO HIỂM TỶ GIÁ . 1 1.1. Cơ sở l. luận về tỷ giá hối đoái .1 1.1.1 Khái niệm về tỷ giá hối đoái, các nhân tố ảnh h ưởng đến tỷ giá hối đoái. 1 1.1.1.1 Khái niệm về tỷ giá hối đoái .1 1.1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái .2 1.1.2. Phương pháp công bố tỷ giá hối đoái . 4 1.1.2.1. Phương pháp trực tiếp – yết giá kiểu Châu Âu .4 1.1.2.2. Phương pháp yết giá gián tiếp. 5 1.1.3. Các loại tỷ giá hối đoái 5 1.1.3.1. Tỷ giá chính thức 5 1.1.3.2. Tỷ giá thương mại. 8 1.1.4. Khái niệm các công cụ phái sinh 9 1.1.4.1. Công cụ giao dịch hợp đồng kỳ hạn 9 1.1.4.2. Công cụ giao dịch hợp đồng quyền chọn 12 1.1.4.3. Công cụ giao dịch hợp đồng hoán đổi 14 1.1.4.4. Công cụ giao dịch hợp đồng giao sau 14 1.1.4.5. Ưu và nhược điểm của các công cụ phái sinh 15 1.2. Lý luận về cho vay tài trợ xuất nhập khẩu có bảo hiểm tỷ giá 17 1.2.1. Tài trợ xuất nhập khẩu có bảo hiểm tỷ giá 17 1.2.1.1. Cho vay thanh toán hàng nh ập khẩu có bảo hiểm tỷ giá 17 1.2.1.2 Cho vay tài trợ xuất khẩu có bảo hiểm tỷ giá 20 1.2.2. Sự cần thiết của tài trợ có bảo hiểm tỷ giá đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 21 1.2.3. Các quy tắc quốc tế phải tuân thủ trong hoạt động t ài trợ xuất nhập khẩu 23 1.2.3.1. Hiệp định WTO về trợ cấp và các biện pháp đối kháng 23 1.2.3.2. Hiệp định về tín dụng xuất khẩu của tổ chức hợp tác v à phát triển kinh tế (OECD) 24 1.3. Kinh nghiệm hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của một số quốc gia 24 1.3.1. Thái Lan 24 1.3.2. Trung Quốc 26 1.3.3. Hàn Quốc 26 1.3.4. Malaysia 28 CHƯƠNG II : HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CÓ BẢO HIỂM TỶ GIÁ TẠI EXIMBANK CN BÌNH DƯƠNG 30 2.1. Đặc điểm kinh tế xã hội Tỉnh Bình Dương 30 2.2. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam và Eximbank CN Bình Dương 30 2.2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam 31 2.2.2. Giới thiệu về Eximbank Bình Dương 34 2.3. Những kết quả đạt được về hoạt động cho vay tài trợ xuất nhập khẩu có bảo hiểm tỷ giá tại Eximbank CN Bình Dương 35 2.3.1. Hoạt động tín dụng nói chung 35 2.3.2. Hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 37 2.3.3. Điều kiện và thủ tục cho vay tài trợ xuất nhập khẩu có bảo hiểm tỷ giá 39 2.3.4. Quy trình cho vay tài trợ xuất nhập khẩu tại Eximbank 40 2.3.4.1. Tài trợ nhập khẩu, cố định tỷ giá bán ngoại tệ 40 2.3.4.2. Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng, đảm bảo bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ hàng xuất khẩu 42 2.3.4.3. Cho vay đồng Việt Nam, lãi suất ngoại tệ, trả nợ đồng Việt Nam theo ngoại tệ tương đương 43 2.3.4.4. Cho vay ngoại tệ, bảo hiểm tỷ giá bằng hợp đồng quyền chọn .44 2.4. Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong chương trình cho vay tài trợ xuất nhập khẩu có bảo hiểm tỷ giá 46 2.4.1. Chính sách điều hành tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Nhà nước 46 2.4.2. Các quy định của Ngân hàng Nhà nước về đối tượng cho vay ngoại tệ 46 2.4.3. Mô hình tổ chức của phòng tín dụng còn nhiều bất cập, chất lượng thẩm định, giám sát, kiểm soát chưa hiệu quả 47 2.4.4. Các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng và thanh toán quốc tế thiếu ổn định và thiếu chặt chẽ 48 2.4.5. Các doanh nghiệp vay vốn không đủ năng lực t ài chính 49 2.4.6. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ chưa hoàn chỉnh 50 2.4.7. Thiếu nhu cầu thực sự từ phía khách h àng. 50 CHƯƠNG III: PHÁT TRIỂN CHO VAY TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CÓ BẢO HIỂM TỶ GIÁ TẠI EXIMBANK CN B ÌNH DƯƠNG 52 3.1. Định hướng hoạt động cho vay tài trợ xuất nhập khẩu có bảo hiểm tỷ giá của Eximbank Bình Dương 52 3.2. Giải pháp phát triển cho vay t ài trợ xuất nhập khẩu có bảo hiểm tỷ giá tại Eximbank Bình Dương 55 3.2.1. Những giải pháp vĩ mô 55 3.2.1.1. Ngân hàng nhà nước cần cơ cấu tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu hợp l 55 3.2.1.2. Hoàn thiện các văn bản mang tính chất pháp l. hỗ trợ cho hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 56 3.2.1.3. Hoàn thiện cơ chế lãi suất và ổn định tỷ giá hối đoái 57 3.2.1.4. Hoàn thiện khung pháp l. đối với việc thực hiện các giao dịch ngoại hối phái sinh 60 3.2.1.5. Nâng cấp hệ thống thông tin tín dụng minh bạch chính xác: 61 3.2.2. Những giải pháp vi mô tại Eximbank 62 3.2.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng 62 3.2.2.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của nguồn nhân lực 63 3.2.2.3. Tăng cường công tác tiếp thị 64 3.2.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 64 3.2.2.5. Những giải pháp thuộc về khách h àng 65 3.2.2.6. Triển khai bảo hiểm tín dụng xuất khẩu 66 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY