Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: chương trình quản lý cửa hàng bán điện thoại di động

Mỗi phiếu nhập phải có SoPhieuNhapđể phân biệt giữa các phiếu nhập, ngày lập.  ChiTietPhieuNhap(#SoPhieuNhap, #MaDT, SoLuong, Gia) Mỗi Chi tiết phiếu nhập phải có #SoPhieuNhap, #MaDTđể phân biệt từng chi tiết mặt hàng, số lượng , giá bán trong mỗi phiếu nhập.  DienThoai(MaDT, #MaNhaSX, TenDT, SoLuong, ThoiGianBH, ThongTin) Mỗi mặt hàng phải có MaDTgđể phân biệt các loại điện thoại với nhau, tên điện thoại, và đặt điểm từng loại điện thoại.  HoaDon(SoHD, NgayLap, #MaKH, #MaNV) Mỗi hóa đơn phải có SoHDđể phân biệt các hóa đơn, mã khách hàng, mã nhân viên lập hóa đơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY