Đề tài Phân tích và hoàn thiện kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn

<p> Trong cơ chế thị trƣờng hiện nay, sự xuất hiện của ngày càng nhiều nhà cung cấp đã làm cho công tác tiêu thụ sản phẩm của mỗi doanh nghiệp trở nên khó khăn hơn, nên việc nâng cao kết quả tiêu thụ của sản phẩm luôn cần thiết, việc sản phẩm tung ra thị trƣờng có đƣợc chấp nhận, tiêu thụ mạnh hay không là một vấn đề tối quan trọng, nó ảnh hƣởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đối với Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn cũng vậy, vai trò tiêu thụ sản phẩm là hết sức quan trọng, nó quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Trong bối cảnh Công ty vừa đƣa vào vận hành dây chuyền 2, nên việc tìm kiếm thị trƣờng cho dây chuyền này là hết sức quan trọng đối với Công ty. Do vậy việc chọn đề tài tốt nghiệp xuất phát từ việc nhận thức tầm quan trọng của công tác tiêu thụ sản phẩm đối với các doanh nghiệp sản xuất xi măng trong nền kinh tế thị trƣờng, đặc biệt là giai đoạn cạnh tranh và hội nhập nền kinh tế thế giời. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY