Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dầu khí An Pha

Từ cơ sở l luận về phân tích tài chính doanh nghiệp ở chương 1, chương 2 đ làm r thực trạng t nh h nh tài chính tại CTCP Dầu hí An Pha, đồng thời đ nh gi những ết quả đạt được cũng như chỉ ra c c mặt hạn chế và ngu ên nhân. Chương 3 đ hoàn tất h a luận với việc đề xuất c c giải ph p với ban l nh đạo của CTCP Dầu hí An Pha với mong muốn cải thiện tốt nhất t nh h nh tài chính tiến tới nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất inh doanh và hả năng sinh lời của Công t . Trong thời gian thực tập tại CTCP Dầu hí An Pha và đi sâu nghiên cứu, phân tích t nh h nh tài chính tại Công t , tôi càng nhận thức được r hơn tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp trong việc điều hành hoạt động sản xuất inh doanh, cân đối thu chi, cân đối c c nguồn tài trợ và định hướng ế hoạch hoạt động trong tương lai của Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY