Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Cosevco 9

<p> Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh nhưng cũng có không ít thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt. Do đó, các doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển và nắm bắt được những cơ hội trong kinh doanh đòi hỏi phải có tiềm lực mạnh mẽ về tài chính, phải sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải thấy được vai trò của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp và không ngừng hoàn thiện công tác này, bởi thông tin tài chính không những cung cấp cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp cái nhìn tổng quát về “sức khoẻ” tài chính của doanh nghiệp mà còn giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định tài chính kịp thời và đúng đắn. Nhận thức được điều này, tôi đã chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần COSEVCO 9” để làm đề tài tốt nghiệp cho mình. Về cơ bản, đề tài đã giải quyết được những vấn đề sau: - Hệ thống hóa được những lý luận cơ bản liên quan đến phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. - Đề tài đã nghiên cứu khái quát đặc điểm hoạt động, cách thức tổ chức quản lý của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá được tình hình tài chính của công ty Cosevco 9 một cách khoa học trong giai đoạn 2010 – 2012. - Trên cơ sở vận dụng những lý luận và phân tích thực trạng tài chính của công ty, đã đưa ra được một số giải pháp góp phần hoàn thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Cosevco 9 trong thời gian tới. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan như khó khăn trong việc tiếp cận số liệu cũng như điều kiện thời gian nên đề tài vẫn còn những hạn chế như sau: - Đề tài chỉ phân tích tình trạng tài chính của công ty mà chưa thu thập những thông tin của ngành kinh doanh mà công ty đang hoạt động cũng như những thông tin liên quan đến các đối thủ cạnh tranh để có sự đánh giá khách quan và chính xác hơn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY