Đề tài Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH điện tử viễn thông Quang Minh

- Với khách hàng chậm trả nợ 1-3 tháng: Số tiền khách hàng nợ công ty là 948,54 triệu,chiếm 5% tính trên giá trị khoản tiền phải thu khách hàng. Công ty s chiết khấu 2,2% cho khách hàng này khi họ thanh toán nợ. Số tiền chiết khấu cho khách hàng là 20,87 triệu đồng. - Với khách hàng chậm trả 3-6 tháng: Số tiền nợ công ty là 1.897,08 triệu, chiếm tỉ trọng 10% tính trên giá trị khoản phải thu khách hàng. Công ty s trích chiết khấu 1,5% giá trị khoản nợ khi khách hàng thanh toán nợ. Số tiền chiết khấu cho khách hàng là 28,46 triệu đồng. - Với khách hàng chậm trả 6-9 tháng: Số tiền nợ công ty là 3.414,73 triệu, chiếm tỉ trọng 18% tính trên giá trị khoản phải thu khách hàng. Công ty trích chiết khấu 0,85% cho khách hàng khi họ thanh toán nợ. Số tiền chiết khấu cho khách hàng là 29,025 triệu đồng. - Với khách hàng chậm trả hơn 9 tháng: Công ty không chiết khấu đối với đối tượng khách hàng này và s cử nhận viên đến để thương lượng, thu hồi nợ với khách hàng. Nếu có những khách hàng chậm trả nợ quá lâu, vượt qus những mốc thời gian trên thì công ty s có biện pháp như gia hạn nợ, gán nợ cho ngân hàng hoặc xóa một phần nợ. - Dự kiến chi phí khi công ty thực hiện biện pháp thu hồi nợ:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY