Đề tài Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu

Từ bảng phân tích ta thấy tài sản doanh nghiệp đa phần nhận được nguồn tài trợ chủ yếu từ nợ phải trả, đây là vấn đề bình thường đối với một doanh nghiệp bước đầu hoạt động. Nợ phải trả của công ty có xu hướng tăng dần qua các năm. Cụ thể ở năm 2006 cứ 100 đồng tài sản thì có 72,49 đồng nợ phải trả tài trợ (tức giảm 4,23 đồng so với năm 2005), trong đó có 56,9 đồng nợ ngắn hạn (tức tăng 4,09 đồng nợ ngắn hạn so với năm 2005) và 15,59 đồng nợ dài hạn (tức giảm 8,32 đồng nợ dài hạn so với năm 2005). Đến năm 2007 cứ 100 đồng tài sản nhận được sự tài trợ bằng 79,26 đồng nợ phải trả, cụ thể là 67,91 đồng nợ ngắn hạn và 11,35 đồng nợ dài hạn. Nhìn chung nợ ngắn hạn của công ty có xu hướng tăng dần qua các năm do công ty đang tăng cường vay vốn để trang trải quá trình thiếu hụt vốn của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY