Đề tài Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của ngân hàng tmcp Việt Nam thịnh vượng - Chi Nhánh Bình Định

Qua một thời gian thực tập và nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Bình Định đã giúp em nhận thức được phần nào vai trò của các hoạt động huy động vốn và quy trình sử dụng nguồn vốn, các nghiệp vụ tín dụng đó như thế nào đối với nền kinh tế nói chung và đối với Ngân hàng nói riêng. Qua đó cũng thấy được bước phát triển mạnh mẽ trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Bình Định. Thông qua bài viết này em mong muốn đóng góp một phần ý kiến nhỏ bé của mình nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa các hoạt động tại Ngân hàng, để Ngân hàng ngày càng phát triển bền vững, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong những năm vừa qua, vượt lên tất cả những khó khăn thử thách của nền kinh tế, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và đặc biệt là Chi nhánh Bình Định đã có những tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Để vững bước phát triển thành một Ngân hàng bán lẻ hàng đầu, Ngân hàng cần phải khắc phục những khuyết điểm của mình bằng cách phát huy những điểm mạnh, không ngừng tìm tòi, sáng tạo ra những điều mới, đồng thời phải luôn chú trọng đến vấn đề hiệu quả tín dụng, coi đó là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Ngân hàng. Bên cạnh đó cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp có liên quan để tạo ra hành lang vững chắc cho sự phát triển của Ngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY