Đề tài Phân tích sự hiểu biết và thái độ đối với đĩa nhạc lậu của người dân nội thành thành phố Hồ Chí Minh

TÓM LưỢC ĐỀ TÀI Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng sử dụng đĩa nhạc lậu của người dân .Hiểu biết và cảm nhận của người dân về tác hại đĩa nhạc lậu .Khám phá và xây dựng các yếu tố tác động đến hành vi nhận thức của người dân trong việc sử dụng đĩa nhạc lậu cho mục đích giải trí. Trên cơ sở lý thuyết về quyền tác giả trong sở hữu trí tuệ,các quy định xử phạt hành chính đối với người sử dụng băng đĩa trái pháp luật và nghiên cứu định tính khám phá tại nội thành thành phố Hồ Chí Minh.Một nghiên cứu định lượng sơ bộ với mẫu 30 người để đánh giá sơ bộ về nội dung và các thang đo cảm nhận .Và một nghiên cứu định lượng chính thức với một mẫu 258 người thường xuyên nghe nhạc và đã từng sử dụng đĩa nhạc thường xuyên trong 6 tháng trước để phân tích và đo lường cảm nhận của từng nhóm có sử dụng đĩa lậu,sử dụng đĩa gốc và không sử dụng đĩa. Kết quả phân tích mô tả cho thấy theo cảm nhận của mọi người thì chất lượng âm thanh và nội dung đĩa lậu không được đảm bảo.Và với những người thường xuyên sử dụng đĩa lậu thì lại có 1 khoảng một nữa hài lòng về chất lượng nội dung và âm thanh đĩa.Độ tiện ích được mọi người đánh giá cao ở đĩa nhạc lậu chính là số lượng bài hát cao hơn so với đĩa nhạc gốc.Và với những nhóm mua đĩa nhiều cũng vì lý do là đĩa nhạc lậu rẻ so với đĩa gốc.Về tác hại thì đa số mọi người đều nghĩ về tác hại trực tiếp đó là đĩa lậu làm hư đầu đĩa.Mọi người hiện nay có vẻ chưa tiếp cận đến internet nhiều ,chủ yếu mọi người quan tâm đến các chương trình trên truyền hình .Mọi người đa số cho rằng trách nhiệm vi phạm là của chủ cửa hàng chứ không phải là ở người mua.Phương tiện tuyên truyền được đại đa số biết đến tác hại là báo chi và internet.Đa số hiểu biết về tác hại của đĩa nhạc lậu,và mọi người đa số đều thờ ơ đối với những người bán đĩa nhạc lậu. Từ các kết quả phân tích biệt số ta thấy rằng giữa hai nhóm người dùng đĩa nhạc bản quyền và đĩa nhạc lậu chúng ta thấy nhân tố khả năng nhận biết các kênh giải trí khác ngoài đĩa nhạc là nhân tố quan trọng nhất trong sự phân biệt hai nhóm người sử dụng đĩa nhạc tiếp theo là nhân tố cảm nhận về mức độ tiện ích khi sử dụng đĩa nhạc lậu. Các kết quả góp phần vào giúp các ca sĩ,nhạc sĩ và các nhà sản xuất băng đĩa có cái nhìn toàn diện về cảm nhận và hành vi của người tiêu dùng,giúp chính phủ đo lường các độ hiểu quả của các chính sách ban hành .Từ đó sẽ có các biện pháp khắc phục cho vấn nạn đĩa nhạc lậu MỤC LỤC TÓM LưỢC ĐỀ TÀI i MỤC LỤC . ii DANH MỤC BẢNG BIỂU,SƠ ĐỒ iii CHưƠNG 1 : GIỚI THIỆU . .1 1.1 Bối cảnh đĩa nhạc lậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh .1 1.2 Vấn đề nghiên cứu 5 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 5 1.4 Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu .5 1.5 Kết cấu báo cáo nghiên cứu : .6 CHưƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT .7 2.1 Quyền tác giả 7 2.2 Đĩa nhạc gốc – đĩa nhạc lậu .7 2.2.1 Đĩa nhạc gốc: 7 2.2.2 Đĩa nhạc lậu : 8 2.3 Quy định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đĩa nhạc. 8 2.3.1 Tại Việt Nam 8 2.3.2 Tại Mỹ 8 2.4 Truyền hình giao thức internet :. .9 2.5 Đo lường hiểu biết và thái độ . 10 2.6 Thang đo: 11 2.7 Tóm tắt : 12 CHưƠNG 3 : PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 13 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 13 3.2 Cách tiếp cận: 13 3.3 Chiến lược nghiên cứu: . 14 3.4 Phương pháp thu thập dữ liệu: 14 3.4.1 Dữ liệu thứ cấp: 14 3.4.2 Dữ liệu sơ cấp: 14 3.5. Đối tượng nghiên cứu: 15 3.6 Phương pháp chọn mẫu: 15 3.6.1 Quy mô mẫu : ( n>207 ) 15 3.6.2 Phương pháp chọn mẫu : 16 3.7 Tóm tắt : 16 CHưƠNG 4 : PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 17 4.1 Mô tả đáp viên : 17 4.2 Hiểu biết và cảm nhận của giới trẻ về đĩa lậu . . 18 4.2.1 Cảm nhận về giá trị đĩa nhạc lậu . 18 4.2.2 Cảm nhận về độ tiện ích đĩa lậu : 20 4.2.3 Hiểu biết về tác hại của đĩa lậu : . 22 4.2.4 Hiểu biết về các kênh nghe nhạc khác đĩa : . 24 .4.2.5 Cảm nhận về trách nhiệm của việc mua đĩa nhạc lậu 25 4.2.6 Phương tiện tuyên truyền 25 4.2.7 Hiểu biết quy định pháp luật đối với người mua đĩa nhạc : . 26 4.2.8 Cảm nhận về hiệu quả của các biện pháp nhằm hạn chế đĩa lậu : . 26 4.2.9 Thái độ của giới trẻ đối với những điểm bán đĩa nhạc lậu : . 27 4.3 Những yếu tố ảnh hưởng chính đến hành vi sử dụng đĩa lậu 28 4.3.1 Kiểm định thang đo: . 28 4.3.1.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA: 28 4.3.1.2 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha 33 4.3.2 Phân tích Biệt Số Bội 35 4.3.2.1 Thông tin về mẫu phân tích biệt số: 35 4.3.2.2 Kết quả khi chạy phân tích biệt số cho 3 nhóm : . 36 4.3.3 Phân tích biệt số cho hai nhóm người sử dụng đĩa nhạc gốc và sử dụng đĩa nhạc lậu: 40 4.4 Tóm tắt 43 CHưƠNG V: ĐỀ XUẤT VÀ KẾT LUẬN 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 45 PHỤ LỤC . 46 Phụ lục 1 : Quyết định ban hành đĩa nhạc. Số 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 5 tháng 8 năm 1999 46 Phụ lục 2 : NGHỊ ĐỊNH về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa . Số: 75/2010/NĐ-CP 52 Phụ lục 3 : bảng câu hỏi nghiên cứu định tính 58 Phụ lục 4: Bảng câu hỏi nghiên cứu định lượng hoàn chỉnh . 63 Phụ lục 5 : kết quả phân tích EFA . 70 Phụ lục 5.1 : Kiểm định bằng cronbach’s anpha . 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY