Đề tài Phân tích quy trình hoạch định nguồn nhân lực và thực trạng tại công ty may 10 hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU Nguồn nhân lực có thể quyết định sự thành công hoặc thất bại của doanh nghiệp. Vì vậy, xây dựng đội ngũ nhân sự phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp là điều hết sức quan trọng. Hơn nữa, các doanh nghiệp lại thường xuyên có sự thay đổi, như mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thêm các sản phẩm mới hay thay đổi công nghệ .Khi những thay đổi này diễn ra thì nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp cũng thay đổi theo. Vậy các doanh nghiệp phải làm thế nào để xây dựng được đội ngũ nhân sự phù hợp với doanh nghiệp cũng như để đáp ứng nhu cầu thay đổi nhân sự? Để giải quyết các vấn đề đó, các doanh nghiệp cần nhận thức rõ vai trò và vạch ra quá trình hoạch định nguồn nhân lực một cách hiệu quả. I. Cơ sở lý luận 1.1 Hoạch định nguồn nhân lực là gì 1.2 Vai trò của hoạch định nguồn nhân lực 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực giữ vai trò trung tâm trong quản trị nguồn nhân lực 1.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực ảnh hưởng lớn tới hiệu quả công việc của doanh nghiệp 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định nguồn nhân lực Quá trình hoạch định nguồn nhân lực cần xác định rõ các nhân tố ảnh hưởng sau: 1.3.1. Loại sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức sẽ cung cấp cho xã hội và chiến lược của tổ chức. 1.3.2. Tính không ổn định của môi trường 1.3.3. Độ dài thời gian của hoạch định nhân lực 1.3.4. Loại thông tin và chất lượng của dự báo thông tin hoạch định nguồn nhân lực II. ỨNG DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP CỤ THỂ 2.1 Giới thiệu về công ty 2.2 Thực trạng hoạch định nguồn nhân lực tại công ty May 10 2.2.1 Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực. 2.2.2 Phân tích thực trạng nguồn nhân lực ã Những yếu tố phân tích về mặt hệ thống ã Những yếu tố phân tích về mặt quá trình 2.2.3 Quyết định tăng hay giảm nhân lực 2.2.4 Lập kế hoạch thực hiện. 2.2.5 Đánh giá thực hiện kế hoạch. 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoạch định nguồn nhân lực tại công ty May 10 2.3.1 Loại sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức sẽ cung cấp cho xã hội và chiến lược của tổ chức. 2.3.2 Tính không ổn định của môi trường 2.3.3. Độ dài thời gian của hoạch định nhân lực 2.3.4. Loại thông tin và chất lượng của dự báo thông tin hoạch định nguồn nhân lực 2.4 Ưu nhược điểm của việc hoạch định nguồn nhân lực tại công ty May 10 2.4.1 Ưu điểm 2.4.2 nhược điểm III. GIẢI PHÁP

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY