Đề tài Phân tích môi trường bên trong, môi trường bên ngoài, đánh giá mức độ cạnh tranh và phân tích chiến lược của công ty cổ phần may Việt Tiến

1. Giới thiệu doanh nghiệp. 1.1. Một số thông tin cơ bản: 1.2. Xác định các hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU) (Chỉ đề cập đến Ngành dệt may): 1.3.Tầm nhìn chiến lược, sứ mạng kinh doanh của doanh nghiệp : 1.4.Một số chỉ tiêu cơ bản : 2.Phân tích môi trường bên ngoài của Việt Tiến: 2.1. Tốc độ tăng trưởng trong những năm gần đây. 2.2. Giai đoạn trong chu kỳ phát triển của nghành: 2.3. Đánh giá tác động của môi trường vĩ mô: 2.3.1. Kinh tế: 2.3.2. Kỹ thuật - Công nghệ: 2.3.3. Văn hóa - Xã hội: 2.3.4. Chính trị - Pháp luật 2.4. Đánh giá cường độ cạnh tranh: 2.4.1. Tồn tại các rào cản gia nhập ngành: 2.4.2. Quyền lực thương lượng từ phía nhà cung ứng 2.4.3. Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng 2.4.4. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hiện tại trong ngành 2.4.5. Đe doạ từ các sản phẩm thay thế: 2.4.6. Đánh giá cường độ cạnh tranh 2.5. Xây dựng mô thức EFAS: 3.Phân tích môi trường bên trong: 3.1.Sản phẩn chủ yếu: 3.2.Thị trường: 3.3.Đánh giá các nguồn lực , năng lực dưa trên chuỗi giá trị của DN : 3.3.1.Hoạt động cơ bản : 3.3.2.Hoạt động bổ trợ : 3.4.Xác định các năng lực cạnh tranh : 3.5.Vị thế canh tranh của doanh nghiệp : 3.6.Thiết lập mô thức IFAS: 3.7.Thiếp lập mô thức TOW (Định hướng chiến lược) 4.Chiến lược của doanh nghiệp : 4.1.Chiến lược tăng cạnh tranh & Các chính sách triển khai : 4.1.1.Chiến lược dẫn đầu về chi phí: 4.1.2.Chiến lược khác biệt hóa: 4.1.3.Chiến lược tập trung: 4.2.Chiến lược tăng trưởng & Các chính sách triển khai : 4.2.1.Chiến lược chuyên môn hóa : 4.2.2.Chiến lược đa dạng hóa : 4.2.3.Chiến lược tích hợp : 4.2.4.Chiến lược cường độ : 4.2.5.Chiến lược liên minh, hợp tác ,M&A : 4.2.6.Chiến lược khác : 5.Đánh giá tổ chức doanh nghiệp : 5.1.Loại hình cấu trúc tổ chức : 5.2.Phong cách lãnh đạo chiến lược : 5.2.1.Định hướng con người : 5.2.2.Định hướng nhiệm vụ : 5.3.Một số nhận xét về văn hóa DN:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY