Đề tài Phân tích hoạt động của ngân hàng Á Châu (ACB) năm 2010

LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ, với nhiều chính sách và chủ trương đẩy mạnh kích cầu để phát triển. Trong bối cảnh đó, sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng đã tạo sức ép buộc các ngân hàng Việt Nam phát triển và tự khẳng định mình với rất nhiều thách thức lớn. Trong điều kiện đó thị phần của các ngân hàng dần bị chiếm chỗ bởi các định chế tài chính khác, cuộc chiến giành thị phần diễn ra ngày càng khốc liệt cả ở trong và ngoài nước. Các ngân hàng buộc phải lựa chọn lại cấu trúc và điều chỉnh cách thức hoạt động cho phù hợp, nâng cao khả năng khám phá cơ hội kinh doanh và vị thế cạnh tranh. Qua quá trình nghiên cứu ngân hàng Á Châu (ACB) chúng tôi nhận thấy Ngân hàng ACB đang ra sức mở rộng mạng lưới, đa dạng sản phẩm , nâng cao chất lượng,phong cách phục vụ khách hàng. Điều đó cho thấy tiềm năng của dịch vụ tài chính bán lẻ trên thị trường Việt Nam là rất lớn. Vì vậy nhóm chúng tôi chọn vấn đề: “Phân tích hoạt động của ngân hàng Á Châu (ACB) năm 2010” làm đề tài cho bài tiểu luận. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng hoạt động ngân hàng TMCP Á Châu và tính toán các chỉ số tài chính. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá và các đề xuất nhằm hoàn thiện hơn. Các thông tin cần thu thập bao gồm: thông tin về hoạt động kinh doanh từ trước đến nay, tình hình tài chính của NHTMCP Á Châu năm 2010. Phương pháp nghiên cứu: thu thập dữ liệu sơ cấp bằng phương pháp nghiên cứu quan sát và thu thập dữ liệu thứ cấp qua các nguồn tài liệu, qua thu thập thông tin từ báo chí, các tạp chí chuyên nghành, báo cáo thường niên Phạm vi nghiên cứu: Đề tài của nhóm chúng tôi nghiên cứu về toàn bộ hoạt động và các tỷ số tài chính của NHTMCP Á Châu đã và đang thực hiện trên thị trường Việt Nam. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của bài tiểu luận gồm 3 phần chính: I. Giới thiệu sơ bộ lịch sử phát triển, hình thức pháp lý triết lý kinh doanh, sản phẩm. II. Giới thiệu môi trường kinh doanh của NHTMCP ACB theo 5 mô hình Porter. III. Phân tích các chỉ tiêu phân tích tài chính à kết luận, đánh giá, đề xuất. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 2 I. Giới thiệu sơ bộ lịch sử phát triển, hình thức pháp lý triết lý kinh doanh, sản phẩm 3 1. Lịch sử phát triển 3 2. Hình thức pháp lý và triết lý kinh doanh 4 a. Hình thức pháp lý 4 b. Triết lý kinh doanh 5 3. Sản phẩm 5 II.Giới thiệu môi trường kinh doanh của doanh nghiệp theo 5 mô hình Porter 7 1. Nguy cơ từ các ngân hàng mới 7 2. Nguy cơ bị thay thế 8 3. Quyền lực của khách hàng 8 4. Quyền lực của các nhà cung cấp 9 5. Cường độ cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành 9 III. Phân tích các chỉ tiêu phân tích tài chính à kết luận, đánh giá, đề xuất 10 Kết luận 13 Danh mục tài liệu tham khảo 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY