Đề tài Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp nam Hòa Huế

<p> Công ty cần sắp xếp lại lao động một cách hợp lý trong sản xuất thi công cũng như trong sản xuất các mặt hàng khác và bán hàng, nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân. Đối với công nhân theo hợp đồng để thuê ngoài thì Công ty nên có hình thức trả lương cho phù hợp. Công ty nên thuê nhân công tại chỗ theo vị trí của công trình để đảm bảo tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, cần bố trí lại các khâu sản xuất, tổ chức quản lý nguyên vật liệu đảm bảo tránh mất mát và lãng phí, đây cũng là một yếu tố rất quan trọng bởi đây cũng là một khoản chi lớn trong tổng chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cần có công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu một cách chính xác và đảm bảo tiết kiệm chí phí cùng chất lượng công trình, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý nguyên vật liêu. Việc quản lý chi phí kinh doanh cũng cần gắn với kế hoạch, việc lập kế hoạch ngắn hạn như vậy sẽ giúp cho Công ty có thể khai thác mọi khả năng tiềm tàng, giảm được chi phí kinh doanh từ đó hạ thấp chi phí kinh doanh cho cả năm kế hoạch. Cũng cần phải thường xuyên hoặc định kỳ kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch chi phí kinh doanh nhất là đối với các khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY