Đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại trung tâm điện thoại STC

Phần mở đầu : Giới thiệu về đề tài 1.Tính cấp thiết của đề tài 2.Mục đích nghiên cứu 3.Phạm vi nghiên cứu 4.Thời gian nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu 6. Kết cấu của Báo Cáo Thực Tập Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.Khái niệm về Phân tích hoạt động kinh doanh 1.2.Ý nghĩa,nội dung và nhiệm vụ về công tác Phân tích hoạt động kinh doanh 1.2.1.Ý nghĩa 1.2.2.Nội dung 1.2.3.Nhiệm vụ 1.3.Các khái niệm về Phân tích hoạt động kinh doanh 1.3.1.Khái niệm về phân tích sản lượng 1.3.2.Khái niệm về phân tích doanh thu 1.3.3.Khái niệm về phân tích chất lượng 1.3.4.Khái niệm về phân tích lao động 1.3.5.Khái niệm về phân tích chi phí Chương 2:Giới thiệu tổng quan và phân tích họat động kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT)-Trung Tâm Điện Thoại SPT (STC) 2.1.Giới thiệu tổng quan tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT)-TRUNG TÂM ĐIỆN THOẠI STC 2.1.1.Quá trình hình thành,chức năng,quy mô của Công ty cổ phần dịch vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT)-TRUNG TÂM ĐIỆN THOAI STC 2.1.1.1.Quá trình hình thành 2.1.1.2.Chức năng họat động 2.1.1.3.Quy mô họat động 2.1.2.Sơ đồ tổ chức tại Công ty 2.1.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh A.Môi trường kinh doanh 1/Chính sách 2/Kinh tế 3/Xã hội 4/Xu hướng công nghệ B.Thị trường 1/Đối với dịch vụ ĐTCĐ truyền thống 2/Đối với dịch vụ ADSL 3/Đối với dịch vụ Payphone 4/Các hoạt động QC-KM quan trọng của các nhà khai thác 2.2.Phân tích họat động kinh doanh 2.2.1.Phân tích sản lượng 2.2.1.1.Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng 2008 2.1.1.2.Phân tích tình hình biến động sản lượng các dịch vụ viễn thông từ năm 2007-2008 2.2.2.Phân tích doanh thu 2.2.2.1.Phân tích tình hình biến động kế hoạch 2008 2.2.2.2.Phân tích tình hình biến động doanh thu từ 2006-20008 2.2.2.3.Phân tích ảnh hưởng của sản lượng và giá cước bình quân đến doanh thu 2.2.2.4.Phân tích kết cấu doanh thu theo sản phẩm 2.2.2.5.Phân tích kết cấu doanh thu theo từng đơn vị hoạt động 2.2.2.6.Phân tích kết cấu doanh thu theo từng thời vụ 2.2.3.Phân tích chi phi 2.2.3.1.Phân tích chung tình hình biến động chi phí sản xuất 2.2.3.2.Phân tích tình hình sử dụng chi phí quảng cáo 2.2.4.Phân tích lao động 2.2.4.1.Phân tích tình hình sử dụng lao động 2.2.4.1.1.Phân tích tình hình lao động trực tiếp và gián tiếp 2.2.4.1.2.Phân tích kết cấu lao động theo trình độ 2.2.5.Phân tích chất lượng 2.2.5.1.Phân tích chất lượng phục vụ 2.2.5.2.Phân tích chất lượng dịch vụ Chuơng 3: Nhận xét và kiến nghị 3.1.Nhận xét chung tình hình kinh doanh 3.2.Các biện pháp nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trung tâm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY