Đề tài Phân tích động lực học kết cấu tấm mỏng chịu tải trọng di động

<p> Chiều dày tấm ảnh hưởng đáng kể và đặc biệt nhạy cảm với tải trọng di động. Khi chiều dày giảm, tấm có thể bị mất ổn định do chuyển vị tăng đột biến. 4, Tốc độ của tải trọng di động trên tấm cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến phản ứng động của tấm. Khi tăng tốc độ tải trọng, chuyển vị của tấm tăng phi tuyến, với một tốc độ của tải trọng đạt đến giá trị nào đó cũng có thể gây mất ổn định đối với tấm. 5, Qua phân tích tác động của hai loại mô hình tải trọng như đã xét trong luận án, có thể thấy rằng: nếu cùng một khối lượng, cùng tốc độ di chuyển, xe bánh lốp có khả năng gây nguy hiểm cho tấm lớn hơn xe bánh xích. Điều này cần lưu ý trong khai thác, sử dụng. 6, Nội dung nghiên cứu của luận án có thể phát triển theo các hướng sau: - Phân tích động lực hệ liên hợp tấm – dây – cột chịu tác dụng đồng thời của tải trọng di động (đoàn tải trọng di động) và lực khí động </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY