Đề tài Phân tích đánh giá chất lượng nước hồ Thiền Quang, Hà Nội

<p> Vào mùa khô từ tháng 11/2010 đến tháng 4/2011, giá trị WQI trung bình là 70-71 thể hiện mầu vàng, thuận lợi cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Vào mùa mưa năm 2011, từ tháng 5 đến tháng 7/2011, giá trị WQI trung bình đạt 76 thể hiện mầu xanh lá cây, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Có thể nói nước hồ Thiền Quang đang ở chất lượng trung bình và chịu ảnh hưởng theo mùa. Mùa khô, nước hồ có 50≤WQI ≤ 75, có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác thể hiện màu vàng. Còn mùa mưa, do tiếp nhận nước mưa nên có sự pha loãng các chất ô nhiễm, nên chất lượng tốt hơn, 76≤WQI ≤ 90, thể hiện màu xanh, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Như vậy, áp dụng chỉ số chất lượng nước WQI là khả thi cho việc đánh giá tổng thể chất lượng nước hồ thông qua 9 thông số là : Ôxy hòa tan (DO); pH; COD; BOD5 (20 0 C); Amoni; (NH + 4 -N); Phosphat (PO4 3--P); Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); Coliform; Độ đục. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY