Đề tài Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty ngành xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu Nhà nước chỉ tác động lên ROA mà không tác động lên ROS và ROE. Hệ số hồi quy trong mô hình với ROA là biến phụ thuộc là 0.014. nghiên cứu của Dewenter và Malatesta (2001) đã chỉ ra rằng theo chu kỳ kinh doanh cho thấy giá trị của các công ty tư nhân thường cao hơn giá trị của các doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên nghiên cứu của tác giả, tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu Nhà nước tác động dương lên hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, biến này cũng là một trong những biến có tác động tương đối yếu lên hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY