Đề tài Phân tích Báo cáo tài chính tại công ty cổ phần sản xuất kính an toàn

<p> - Thiết lập bộ máy quản lý, điều hành vững chắc. - Doanh nghiệp nên đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa, giảm hàng hóa và nguyên vật liệu tồn kho giá cao. Xem xét thận trọng các chính sách quản lý, kế hoạch đầu tƣ hiện tại và trong thời gian tới. - Đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Đƣa nhân viên đi đào tạo dù mất một khoản chi phí nhất định nhƣng mang lại cho doanh nghiệp trong tƣơng lai một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hơn, giỏi chuyên môn hơn. - Tích cực quảng bá hình ảnh sản phẩm đến khách hàng, nâng cao chất lƣợng cũng nhƣ quy mô dịch vụ, hàng bán. Giảm chi phí sản xuất nhƣng chất lƣợng dịch vụ, sản phẩm luôn đƣợc đảm bảo, nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm qua đó nâng cao hơn nữa vị thế của doanh nghiệp trên thị trƣờng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY