Đề tài Ô nhiễm nguồn nước và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu

<p> Biện pháp chống ô nhiễm • Điều tra xác định khoanh vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước • Điều tra nghiên cứu đánh giá mức độ bị tổn thương gây ra bởi các vấn đề liên quan đến nguồn nước qua các cộng đồng. • Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. • Tăng cường giám sát, xây dựng mạng quan trắc tự động các nguồn thải; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp. • Từng bước cải thiện chất lượng môi trường, đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung và hiệu quả trong hoạt động quản lý môi trường của các KCN, khu đô thị và khu dân cư tập trung. • Áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với các dự án xử lý chất thải • Đẩy mạng công tác tập huấn về kỹ thuật canh tác trong nông nghiệp • Đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của các bệnh viện </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY