Đề tài Những sự kiện hoạt động của Trung ương cục miền nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1961-1975

Ngày 29 tháng 9 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chủ trương giải thể Trung ương Cục miền Nam. Năm tháng sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã triệu tập Hội nghị lần thứ 24 chuyên bàn về "nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới".258 Để đảm bảo sự thống nhất lãnh đạo về mặt hành chính, chuẩn bị thống nhất đất nước nhằm tạo ra sức mạnh mới, toàn diện của Tổ quốc. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 của Ban chấp hành trung ương ghi rõ: "Giải thể Trung ương Cục miền Nam, giải thể các khu ủy ở cả hai miền, đồng thời thành lập Ban đại diện Trung ương Đảng và chính phủ ở miền Nam - một hình thức tổ chức làm việc để thực hiện sự chỉ đạo tại chỗ của Bộ chính trị, Ban bí thư và Chính phủ. Tổ chức đó phải gọn nhẹ, chỉ tổn tại một thời gian và không phải là một cấp trung gian giữa Trung ương và tỉnh." Như vậy sau gần 15 năm được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng. Trung ương Cục miền Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử của mình trong việc chỉ đạo triển khai trực tiếp đường lối cách mạng DTDCND của Đảng ở miền Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY