Đề tài Nghiệp vụ kế toán ở công ty TNHH Tấn Khoa

Về công tác quản lý: Công ty Tấn Khoa có những biện pháp của mình trong công việc quản lý kinh tế, quản lý vốn và TSCĐ, tổ chức hoạt động kinh tế một cách chặt chẽ điều hành công việc ở Công ty ở tất cả các khâu, từng bộ phận trong Công ty Quản lý tiền mặt tại quỹ, thường xuyên kiểm tra tài khoản tại ngân hàng, kiểm tra việc mua bán thành phẩm tồn kho nhập kho, doanh thu bán hàng đồng thời quản lý lợi nhuận do kinh doanh và phân phối lợi nhuận đó cho các mục đích. Công tác kế toán tại Công ty: Công tác vốn bằng tiền được quản lý chặt chẽ, thông tin kịp thời, chính xác các nghiệp vụ thu, chi tại quỹ. Vào sổ sách theo đúng trình tự các chứng từ sử dụng đúng theo mẫu quy định của bộ tài chính ban hành. Các phần hành kế toán khác cũng làm được đúng theo trình tự ghi chép, theo phương pháp kế toán và theo quy định của bộ Tài chính ban hành. Các phân hành kế toán khác cũng làm được đúng theo trình tự ghi chép theo phương pháp ké toán và theo qui định Bộ Tài chính ban hành. * Liên hệ đánh giá lý thuyết thực tế tại Công ty TNHH Tân Khoa Công tác hạch toán kế toán của Công ty so với lý thuyết em được học trong trường có những điểm giống và khác nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY