Đề tài Nghiên cứu tính chất hấp thu của đá ong và khả năng ứng dụng trong phân tích xác định các kim loại nặng

<p> Đã nghiên cứu khả năng hấp thu hơi nước, khả năng hấp thu chất màu hữu cơ (xanh - metylen) và các ion kim loại nặng của các vật liệu. Điều này đã chứng minh khả năng hấp thu của vật liệu hấp thu đá ong biến tính. 7. Đã nghiên cứu khả năng hấp thu của các vật liệu nghiên cứu đối với các ion kim loại nặng. Kết quả cho thấy, dung lượng hấp thu các ion kim loại trên nhóm vật liệu đá ong biến tính có gia thêm đất hiếm xeri cao hơn rất nhiều so với đá ong tự nhiên và cao hơn các nhóm vật liệu đá ong biến tính còn lại, trong đó vật liệu M6 có dung lượng hấp thu tốt nhất </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY