Đề tài Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009 của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam

<p> Trước mắt, sẽ tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến nội dung PCI tới các cơ quan hành chính Nhà nước từ các sở, ban ngành, địa phương. Phối hợp với VCCI để cung cấp, làm rõ và tư vấn các cách thức cải thiện chỉ số PCI của tỉnh trong những năm tiếp theo. Hàng năm, tổ chức các cuộc tiếp xúc, làm việc với VCCI để nắm bắt được nhu cầu, thông tin, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp để có giải pháp thiết thực và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao PCI. Mời các chuyên gia trao đổi, tập huấn, đào tạo, nâng cao nhận thức, kiến thức về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho các sở ban ngành và địa phương. Một trong những vấn đề cốt lõi còn tồn tại là cải cách thủ tục hành chính. Trong thời gian ngắn, việc có thể làm ngay là yêu cầu các cơ quan hành chính trong tỉnh niêm yết công khai tất cả các thủ tục hành chính và các chính sách liên quan đến phạm vi quản lí Nhà nước của mình theo hướng mà người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Các ngành, địa phương cần rà soát, điều chỉnh và bổ sung các chính sách theo hướng kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY