Đề tài Nghiên cứu sự ổn định khoang hầm trong môi trường đá nứt nẻ bằng phương pháp Phân tích biến dạng không liên tục

<p> Trên cơ sở lý thuyết phân tích biên dạng không liên tục, đã thiết lập chương trình tính toán với các khả năng: 2.1-Tính toán trường chuyển vị, biến dạng, ứng suất trong môi trường biến dạng không liên tục đã xét đến hầu hết các lực: trọng lượng bản thân, ngoại lực tác dụng dưới dạng lực tập trung, lực phân bố, lực quán tính, lực cản, lực ma sát, lực dính (bài báo [2]); 2.2- Mô hình hóa các dạng tiếp xúc đỉnh-đỉnh, đỉnh-cạnh, cạnh-cạnh; tương tác giữa các khối khi tiếp xúc. Từ đó mô phỏng chuyển dịch, quá trình tiếp xúc, tương tác giữa các khối trong cơ hệ (bài báo [3], [4], [5]). 3. Trên cơ sở chương trình tính toán DDA.m được thiết lập, bước đầu đã nghiên cứu ổn định của khoang hầm trong khối đá nứt nẻ với các kết quả như sau: 3.1- Đã tiến hành thử nghiệm nghiên cứu chuyển dịch trên biên khoang hầm tròn trong môi trường đá phân lớp, nứt nẻ trong các trường hợp thay đổi góc nghiêng, độ dày, độ mở rộng giữa các phân lớp và so sánh kết quả đạt được với lời giải bằng giải tích; </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY