Đề tài Nghiên cứu phát triển các loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN.- I.Tính cấp thiết của đề tài; II.Sản phẩm du lịch và các loại hình sản phẩm du lịch; III.Nghiên cứu và pah1t triển các loại hình sản phẩm du lịch và hoạt động dịch vụ du lịch ở một vùng (quốc gia, địa phương).- PHẦN II: CƠ SỞ PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.- I.Các điều kiện phát triển các loại hình sản phẩm và hoạt động dịch vụ du lịch của thành phố Đà Nẵng; II.Phân tích cơ cấu các nguồn khách, các đặc điểm thị trường gởi khách của Đà Nẵng.- PHẦN III: TÌNH HÌNH KHAI THÁC CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TP.ĐÀ NẴNG.- I.Bối cảnh quốc tế và trong nước; II.Tình hình khai thác các loại hình hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn TP.Đà Nẵng. - PHẦN IV: PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TP.ĐÀ NẴNG.- I.Quan điểm và phương hướng phát triển; II.Phát triển các loại hình dịch vụ; II.Phát triển các hoạt động dịch vụ du lịch.- PHẦN V: GIẢI PHÁP.- PHẦN VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY