Đề tài Nghiên cứu một số chủ trương, chính sách về phát triển giáo dục - đào tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trên cơ sở yêu cầu phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế và nhiệm vụ phương châm, phương hướng phát triển giáo dục từ nay đến năm 2000, 2010 của đồng bằng sông Cửu long, cần có kế hoạch về nội dung và các điều kiện cơ bản, các bước đi cụ thể để xây dựng và phát triển các ngành học thích hợp với đặc điểm vùng, thực hiện xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Thực hiện chỉ thị 115 của Ban Bí thư, đẩy mạnh giáo dục thường xuyên, chỉ đạo chuyên môn tăng cường công tác chính trị, hạn chế lưu ban bỏ học, tập trung vào công tác hướng nghiệp, chăm lo công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đa dạng hóa trường lớp, xã hội hóa giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải cố gắng hết sức nhằm phát huy đến mức cao nhất khả năng của bản thân, tập hợp lực lượng đoàn kết nội bộ, cổ vũ mọi người toàn tâm toàn ý làm tốt và ngày càng tốt chức trách của mình. Bộ phải là người có ý thức đầy đủ, có biện pháp thích hợp nhằm yêu cầu và kiến nghị sự ủng hộ, sự giúp đỡ của tất cả các lực lượng xã hội, đồng thời rất nhạy cảm trong việc tiếp thu và vận dụng sự ủng hộ, sự giúp đỡ đó. Đây là quá trình để Bộ và hệ thống giáo dục lớn lên về mọi mặt"

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY