Đề tài Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hóa dịch vụ tài chính: Trường hợp ngành ngân hàng

Mục lục 1 Giới thiệu chung 1.1 Cơ sở Nghiên cứu 1.2 Mục tiêu và Quy mô của Nghiên cứu 1.3 Hạn chế của Nghiên cứu 1.4 Cấu trúc Báo cáo 2 Bối cảnh Quốc tế 2.1 Bản chất Hội nhập Quốc tế về Dịch vụ Tài chính 2.2 Các Xu hướng Quốc tế hóa Các Dịch vụ Tài chính 2.2.1 Xu hướng quốc tế hóa trong hoạt động ngân hàng trên thế giới 2.2.2 Các xu hướng quốc tế hóa trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam 3 Ngành Ngân hàng Việt Nam 3.1 Nhóm Ngân hàng Việt Nam 3.2 Nhóm Ngân hàng Nước ngoài 4 Rà soát Môi trường Pháp lý và Chính sách Ngành Ngân hàng 4.1 Khung Pháp lý Trong nước 4.1.1 Điều hành chính sách tiền tệ 4.1.2 Hoạt động thanh tra - giám sát ngân hàng và các TCTD 4.1.3 Phát triển thị trường tiền tệ 4.2 Những Nghĩa vụ và Cam kết Quốc tế về Tự do hóa Dịch vụ Ngân hàng 4.2.1 Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA) 4.2.2 Hiệp định Thương mại tự do các nước ASEAN (AFTA) 4.2.3 Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS) và Tổ chức thương mại thế giới (WTO) 4.3 Tiến trình Đàm phán Gia nhập WTO của Việt Nam và Dự báo trong Tương lai 4.4 Tham khảo thực tiễn Trung Quốc và Campuchia 4.4.1 Trung Quốc 4.4.2 Campuchia 5 Phân tích Năng lực Cạnh tranh của Ngành Ngân hàng Việt Nam 5.1 Phân tích Khả năng Cạnh tranh theo Mô hình Kim cương 5.1.1 Môi trường cho chiến lược ngân hàng và cạnh tranh 5.1.2 Điều kiện cầu về dịch vụ ngân hàng 5.1.3 Các ngành phụ trợ và liên quan tới ngành ngân hàng 5.1.4 Điều kiện và nhân tố đầu vào cho ngành ngân hàng 5.2 Phân tích SWOT 5.2.1 Điểm mạnh 5.2.2 Điểm yếu 5.2.3 Cơ hội 5.2.4 Thách thức 5.3 Phân tích các Rủi ro của Ngân hàng 5.4 Kết luận 6 Phân tích tác động tự do hóa 6.1 Tác động đối với ngành ngân hàng – phân tích dựa trên phản ứng của khách hàng 6.2 Tác động đối với nền kinh tế – dựa trên phân tích năng lực cạnh tranh ngành ngân hàng 6.2.1 Về phía cung 6.2.2 Về phía cầu 6.2.3 Các cơ quan quản lý ngân hàng 6.2.4 Tác động xã hội 6.3 Kết luận 7 Đề xuất của Tư vấn 7.1 Đề xuất liên quan đến Môi trường Pháp lý và Chính sách 7.2 Các Đề xuất liên quan đến Chiến lược Phát triển 7.3 Các Đề xuất liên quan đến Quản trị và Vận hành 7.4 Các Đề xuất khác 7.5 Ma trận đề xuất Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY