Đề tài Nghiên cứu hệ thống ổn định quỹ đạo chuyển động của ô tô esc (electronic stability control)

<p> MỤC LỤC MỤC LỤC 2 LỜI NÓI ĐẦU 4 CH¬ƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI .6 I- ĐẶT VẤN ĐỂ .6 II- MỤC ĐÍCH, PH¬ƠNG H¬ỚNG NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 8 1- Mục đích của đề tài 8 2- Ph¬ơng h¬ớng nghiên cứu của đề tài 9 3- Nhiệm vụ của đề tài 9 II- TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ESC 9 1- Qúa trình hình thành và phát triển 10 2- Cơ sở cho sự ra đời của hệ thống ESC 11 CH¬ƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA HỆ THỐNG ESC .15 I- ĐỘNG LỰC HỌC Ô TÔ KHI PHANH .15 II- ĐỘNG LỰC HỌC Ô TÔ KHI KHỎI HÀNH HOẶC TĂNG TỐC.20 III- SỰ ỔN ĐỊNH ĐỘNG HỌC CỦA Ô TÔ KHI QUAY VÒNG .26 CH¬ƠNG III CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ESC 29 I- CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG .29 1- Bộ phận thủy lực 29 2- Cảm biến góc xoay vô lăng 30 3- Cảm biến độ lệch ngang thân xe 31 4- Cảm biến tốc độ góc bánh xe .32 II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ESC .33 1- Hoạt động của ESC khi phanh 36 1.1- Trạng thái phanh bình th¬ờng .36 1.2- Trạng thái phanh khẩn cấp 37 2- Hoạt động của ESC điều khiển sự ổn định của ô tô khi chuyển động .40 2.1- Hoạt động của ESC khi xe quay vòng thừa 44 2.2- Hoạt động của ESC khi xe quay vòng thiếu .49 2.3- Điều khiển phanh khi chuyển động trên đ¬ờng vòng 51 KẾT LUẬN 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO .56 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY