Đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật sử dụng phanh thủy lực DYNOmite 13 Dual Rotor

<p> MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . 1 ĐẶT VẤN ĐỀ . 2 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHANH THỦY LỰC DYNOMITE 13 DUAL ROTOR . 4 1.1 Nguồn gốc xuất xứ 4 1.2 Nguyên lý hoạt động chung . 4 1.3. Cấu tạo của phanh thủy lực DYNOmite 13 dual rotor và các bộ phận cấu thành . 6 1.3.1. Cấu tạo phanh thủy lực DYNOmite 13 dual rotor 6 1.3.2. Các bộ phận cấu thành . 9 1.3.2.1. Hệ thống cấp nước của DYNOmite : . 11 1.3.2.2. Bộ trích lọc điện từ RPM bộ hút thu (Magnetic Absorber RPM Pick-Up): 12 1.3.2.3. Máy tính 13 1.3.2.4 . Một số phụ kiện khác: . 14 1.4. Yêu cầu kỹ thuật khi sử dụng phanh DYNOmite . 15 1.4.1. Yêu cầu cung cấp nước 15 1.4.2. Hiệu chỉnh và cài đặt 17 1.5. Nhận xét về khả năng ứng dụng máy đo cho công tác khảo nghiệm động cơ điesel tại bộ môn động lực . 21 1.5.1. Thực trạng phanh thủy lực DYNOmite 13 Dual Rotor khi chuyển về 21 1.5.2. Nhận xét khả năng ứng dụng của máy đo . 22 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN BỘ TRUYỀN TRUNG GIAN CHO PHANH THỦY LỰC DYNOMITE . 24 2.1. Lựa chọn bộ phận dẫn động từ động cơ đến bộ hút thu [5] 24 - iv - 2.1.1. Phương án sử dụng bộ truyền đai . 24 2.1.2. Phương án sử dụng bộ truyền xích . 26 2.1.3. Phương pháp sử dụng bộ truyền bánh răng 28 2.2. Thiết kế chế tạo bộ truyền trung gian . 33 2.2.1. Kiểm nghiệm khả năng mang tải của trục truyền động [2,3,5] . 33 2.2.2. Kiểm nghiệm bánh răng . 38 2.2.3. Thiết kế và chế tạo trục 40 2.2.4. Lựa chọn ổ bi . 45 2.2.5. Chế tạo vỏ và phương án bôi trơn 48 2.2.6. Chế tạo bệ thử 48 CHƯƠNG III THỬ NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN 49 3.1. Yêu cầu chung . 49 3.2. Sơ đồ thực nghiệm . 49 3.3. Các bước tiến hành thực nghiệm 51 3.3.1. Chuẩn bị: . 51 3.3.2. Tiến hành thực nghiệm 52 3.4. Kết quả đo thực nghiệm . 53 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT . 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY