Đề tài Nghiên cứu công tác kế toán thuế Giá Trị Gia Tăng và Bảo Vệ Môi Trường tại công ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế

<p> Luật thuế GTGT là một trong những luật thuế đầu tiên được ban hành và là Luật thuế cơ bản của nước ta. Qua quá trình hội nhập với thế giới xung quanh để phù hợp hơn với sự phát triển kinh tế toàn cầu và bảo đảm quyền lợi các doanh nghiệp trong nước cũng như sự phát triển của đất nước, nước ta đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện hơn Luật thuế GTGT được ban hành từ năm 1999. Trước ngày 01/01/2012 xăng dầu được xem như là một khoản phí của doanh nghiệp theo nghị định 78/2000-NĐCP của chính phủ nhưng từ ngày 01/01/2012 xăng dầu được đưa vào đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, từ đây chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng dầu đối với ngân sách của quốc gia và sự phát triển xanh của đất nước. Các chính sách thuế luôn thay đổi đòi hỏi kế toán cần phải biết nắm bắt kịp thời các chính sách thuế của nhà nước để đảm bảo hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế của công ty và đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp tránh tình trạng gây thất thoát tiền thuế của nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp mình. Trong quá trình thực tập tại công ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế, qua quá trình tìm hiểu thực tế em đã hoàn thành đề tài đề tài” Nghiên cứu công tác kế toán thuế Giá trị gia tăng và thuế Bảo vệ môi trường tại công ty Xăng Dầu Thừa Thiên Huế”. Đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra, cụ thể như sau: - Thứ nhất, đề tài đã góp phần hệ thống một số vấn đề và cơ sở lý luận chung về thuế và kế toán thuế GTGT, BVMT. Đại học Kinh tế Huế </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY