Đề tài Nghiên cứu chuẩn ISO/IEC 9126 trong đánh giá chất lượng phần mềm

<p> Bản báo cáo thực hiện vấn đề “Nghiên cứu chuẩn ISO/IEC 9126 trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm”. Sau một thời gian nghiên cứu, nhóm chúng em đã thu được những kết quả sau: - Chất lượng sản phẩm phần mềm, tiêu chí đánh giá của các doanh nghiệp trong nước - Nội dung của tiêu chuẩn ISO/IEC 9126 - Mô hình đánh giá chất lượng sản phầm phần mềm dựa theo tiêu chuẩn ISO/IEC 9126 Hướng phát triển tiếp của đề tài là áp dụng mô hình đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm dựa theo tiêu chuẩn ISO/IEC 9126 vào việc đánh giá một sản phẩm phần mềm cụ thể. Đưa ra được demo kịch bản sử dụng . </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY