Đề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng hoạt động của doanh nghiệp

Chuyên đề này sử dụng phương pháp phân tích thống kê hay cụ thể hơn là phương pháp so sánh kết hợp với phương pháp liên hệ cân đối để tìm hiểu và phân tích về tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp; phân tích các chỉ tiệu hiệu quả kinh doanh và các tỷ số tài chính của doanh nghiệp. Sau đó sử dụng phương pháp mô tả để đưa ra giải pháp, định hướng để cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phương pháp phân tích thống kê là phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh dựa vào các số liệu, bảng biểu, các chỉ tiêu kinh tế được xây dựng dựa trên số liệu thống kê thu thập được trong các kỳ kinh doanh đã qua của doanh nghiệp. Phương pháp so sánh là phương pháp xây dựng các chỉ tiêu kinh tế và thực hiện so sánh tuyệt đối hoặc tương đối để rút ra kết luận về đối tượng kinh tế nghiên cứu. Cách so sánh được sử dụng là chỉ tiêu kinh tế ở thời kỳ thực tế này với cùng kỳ thực hiện trước đó để xác định nhịp độ phát triển tăng hay giảm của hiện tượng kinh tế mà người ta quan tâm nghiên cứu. Phương pháp liên hệ cân đối là phương pháp xác định chỉ tiêu kinh tế thông qua xác định mối quan hệ của chúng với các nhân tố khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY