Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng agribank huyện Quảng Điền

Nghiên cứu về đề tài “nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng Agribank huyện Quảng Điền” được tiến hành trong khoảng thời gian 3 tháng (từ tháng 2 cho đến tháng 4 năm 2012). Đề tài nghiên cứu đã giải quyết gần như trọn vẹn các mục tiêu nghiên cứu đã được đặt ra lúc bắt đầu tiến hành nghiên cứu và từ những kết quả đã đạt được đó đã đưa ra được các định hướng và giải phát nhằm nâng cao ý thức gắn bó với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng Agribank huyện Quảng Điền. Về các kết quả đã đạt được, đề tài đã giải thích được những nhân tố có tác động đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng Agribank huyện Quảng Điền. Các giả thuyết của mô hình H1,H4 được chấp nhận. Điều này có nghĩa là các khía cạnh văn hóa bao gồm “ ý thức nhân viên” và “ phong cách lãnh đạo” ảnh hưởng tích cực lên sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên. Các yếu tố này càng tăng cao thì ý thức gắn bó với tổ chức cũng tăng theo, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân tố “ phong cách lãnh đạo”. Tuy nhiên đối với các giả thuyết H2, H3, H5 thì với tập dữ liệu phân tích hiện tại chưa đủ cơ sở để chứng minh mối quan hệ tuyến tính trong mô hình hồi quy tuyến tính đa biến. Song, điều này không có nghĩa là các khía cạnh “trách nhiệm xã hội”, “ lương thưởng và sự công nhận” và “ môi trường làm việc” không có ảnh hưởng gì đến ý thức gắn bó với tổ chức của nhân viên hoặc các khía cạnh này không quan trọng mà chỉ đơn giản là do dữ liệu này chưa đủ chứng minh mối tương quan tuyến tính giữa các biến độc lập này và biến phụ thuộc; vì thế, nên được xem xét, so sánh trong một nghiên cứu khác với nhiều quan sát hơn. Việc hiểu biết được những nhân tố này sẽ giúp ngân hàng Agribank huyện Quảng Điền có được những sự điều chỉnh hợp lý trong công tác quản trị nguồn nhân lực.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY