Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Nghệ An

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Toàn cầu hóa và khu vực hóa là một xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới. Đối với ngành tài chính ngân hàng, hội nhập kinh tế quốc tế tạo động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới và cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam; mở rộng cơ hội trao đổi hợp tác quốc tế giữa các ngân hàng thương mại trong hoạt động kinh doanh tiền tệ; đồng thời các ngân hàng Việt Nam có điều kiện tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và phát huy lợi thế so sánh của mình để theo kịp yêu cầu cạnh tranh quốc tế và mở rộng thị trường ra nước ngoài. Tuy nhiên, các ngân hàng Việt Nam cũng gặp phải thách thức to lớn trong cạnh tranh với các ngân hàng trong nước và với ngân hàng nước ngoài. Hoạt động kinh doanh ngân hàng là một lĩnh vực hoạt động rất nhạy cảm, có tính xã hội hoá cao, đòi hỏi các ngân hàng thương mại trong nước phải đủ mạnh để có thể cạnh tranh với ngân hàng lớn của các nước trên thế giới. Mặt khác, khi tiến hành mở cửa và hội nhập, các ngân hàng Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài mà không có sự bảo hộ của Nhà nước. Đây sẽ là một khó khăn rất lớn cho các ngân hàng Việt Nam khi mà bản thân các ngân hàng vẫn còn nhiều yếu kém, sức cạnh tranh của các ngân hàng còn thấp hơn so với các ngân hàng nước ngoài cả về quy mô lẫn tiềm lực. Qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, NH ĐT&PT Nghệ An hiện nay đã xây dựng cho mình một vị trí quan trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, là một ngân hàng thương mại quốc doanh có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động tín dụng đầu tư. Trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt với các ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài, NH ĐT&PT Nghệ An cần có các biện pháp cải tổ hoạt động, đổi mới một cách toàn diện, triệt để và mạnh mẽ nhằm đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Xuất phát từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và NH ĐT&PT Nghệ An nói riêng là một đòi hỏi cấp thiết. Vì vậy chuyên đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Nghệ An” được chọn để nghiên cứu nhằm đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NH ĐT&PT Nghệ An, góp phần phát triển và khẳng định vị thế của ngân hàng này trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. 2. Mục đích nghiên cứu Thông qua nghiên cứu hoạt động kinh doanh của NH ĐT&PT Nghệ An những năm qua, bằng việc phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của NH ĐT&PT Nghệ An từ đó rút ra được những kết luận và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NH ĐT&PT Nghệ An. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là năng lực cạnh tranh của NH ĐT&PT Nghệ An dựa trên các chỉ tiêu cơ bản: năng lực tài chính, năng lực hoạt động, khả năng ứng dụng công nghệ, nguồn nhân lực, trình độ quản lý và cơ cấu tổ chức, văn hóa kinh doanh trong ngân hàng. Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề là NH ĐT&PT Nghệ An. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, chuyên đề sử dụng tổng hợp các phương pháp: phương pháp thống kê, phương pháp phân tích- tổng hợp, phương pháp đối chiếu so sánh, phương pháp logic, phương pháp mô tả và khái quát hóa đối tượng nghiên cứu. 5. Kết cấu của chuyên đề Ngoài phần lời mở đầu và kết luận, kết cấu của chuyên đề gồm 2 phần: Phần 1: Tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và phát triển Nghệ An Phần 2: Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Nghệ An.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY