Đề tài Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định

Mục lục Lời mở đầu Trang Chương I Những vấn đề cơ bản về hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội 1.1 Đói nghèo và sự cần thiết phải giảm đói nghèo 6 1.1.1 Đói nghèo và hậu quả của đói nghèo 6 1.1.1.1 Khái niệm người nghèo 6 1.1.1.2 Hậu quả của đói nghèo 9 1.1.2 Sự cần thiết phải giảm đói nghèo 13 1.2.3 Các biện pháp để giảm đói nghèo 15 1.2 Hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với hộ nghèo 16 1.2.1 Ngân hàng Chính sách xã hội 16 1.2.1.1 Tổ chức, bộ máy, mục tiêu hoạt động của NHCSXH 16 1.2.1.2 Các hoạt động cơ bản của NHCSXH 18 1.2.1.3 Tín dụng đối với người nghèo 18 1.2.2 Hiệu quả tín dụng đối với người nghèo 24 1.2.2.1 Khái niệm: hiệu quả tín dụng trên phương diện Ngân hàng, hiệu quả tín dụng đối với người nghèo 24 1.2.2.2 Các tiêu chí phản ánh hiệu quả đối với người nghèo 26 Chương II Thực trạng hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giao Thuỷ 2.1 Thực trạng hộ nghèo tại huyện Giao Thuỷ 28 2.2 Giới thiệu về Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giao Thuỷ 30 2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển 30 2.2.2 Các hoạt động cơ bản của PGD NHCSXH huyện Giao Thuỷ 31 2.2.2.1 Huy động vốn 31 2.2.2.2 Cho vay các chương trình 31 2.3 Thực trạng hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo 33 2.3.1 Thực trạng cho vay đối với hộ nghèo 33 2.3.1.1 Cơ chế tín dụng đối với hộ nghèo của NHCSXH 33 2.3.1.2 Cho vay đối với hộ nghèo tại PGD NHCSXH huyện Giao Thuỷ 36 2.3.2 Hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo 39 2.3.3 Đánh giá hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo 42 Chương III Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giao Thuỷ 3.1 Định hướng của Đảng và Nhà nước về xoá đói giảm nghèo 45 3.2 Định hướng của Ngân hàng Chính sách xã hội về tín dụng đối với hộ nghèo 49 3.3 Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giao Thuỷ 51 3.4 Kiến nghị 56 Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY