Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Việt Cường

Trong những năm qua, cùng với tiến trình hội nhập của nước ta vào các định chế khu vực và thế giới với định hướng phát triển kinh tế quốc gia từ nay đến 2020. Các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng phải đương đầu với nhiều thách thức lớn. Chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh của nước ta có sự thay đổi lớn. Với các doanh nghiệp thì sự thành công và thất bại trở nên rõ ràng. Ngày nay tràn ngập các doanh nghiệp sản xuất ra cùng một loại hàng hóa, khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn nên việc sử dụng vốn lưu động sao cho có hiệu quả trở nên quan trọng. Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn còn tồn đọng những mặt hạn chế. Một số doanh nghiệp đã gặp không ít những khó khăn bởi trình độ quản lý chưa theo kịp đà với cơ chế thị trường kèm theo những phản ứng kém linh hoạt với phương thức và cách thức điều hành doanh nghiệp điển hình trong lĩnh vực tài chính. Các doanh nghiệp cũng lúng túng trong huy động, quản lý và sử dụng vốn một cách tiết kiệm. Muốn vậy, công tác tài chính của doanh nghiệp phải được thực hiện một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời và đảm bảo thực hiện đúng chế độ. Xuất phát từ nhận thức trên, qua thời gian thực tập tại Công ty, em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn lƣu động tại Công ty TNHH Việt Cường”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY