Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần dịch vụ bưu điện Hoàng Thành

<p> Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động cũng là nâng cao mức lợi nhuận đạt được trên một đồng vốn kinh doanh, nâng cao tốc độ chu chuyển vốn là tiền đề cho việc bảo toàn và phát triển vốn. Bên cạnh đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tức là tăng sức mạnh về tài chính, tăng cường uy tín và thế lực của doanh nghiệp trên thị trường là cơ sở nâng cao thu nhập cho công ty, thúc đẩy việc làm cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên, phát triển hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Việc nâng cao hiệu quả quản lí và sử dụng vốn lưu động phải là nhiệm vụ và mục tiêu thường xuyên lâu dài của công ty, nó không chỉ liên quan đến việc quản lí, sử dụng vốn lưu động ngắn hạn mà còn đến việc quản lí tài chính dài hạn, đảm bảo cho vốn lưu động của công ty được sử dụng một cách tiết kiệm, hợp lí và có hiệu quả trọng việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh mà công ty đề ra. Trong quá trình thực tập tại công ty Cổ phần dịch vụ bưu điện Hoàng Thành em đã tìm hiểu và nhận thấy rằng công ty đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn một số tồn tại cơ bản cần giải quyết kịp thời nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Bằng nỗ lực bản thân cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của Th.s Vũ Lệ Hằng và các anh chị trong phòng Tài chính - Kế toán tại công ty Cổ phần dịch vụ bưu điện Hoàng Thành, luận văn của em đã hoàn thành những công việc chủ yếu sau: </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY