Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lƣu động tại công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định

Tóm lại nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động là việc làm cấp bách cần giải quyết, đồng thời cũng là mục tịêu phấn đấu lâu dài của các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay. Do tình hình sử dụng vốn lưu động ở nước ta hiện nay còn chịu nhiều ảnh hưởng của cơ chế kinh tế cũ, nên chưa phù hợp với những yêu cầu đòi hỏi của tình hình phát triển kinh tế mới như hiện nay. Công ty cổ phần Xây lắp công nghiệp Nam Định trong thời gian qua, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn một số tồn tại cơ bản cần giải quyết kịp thời nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Với những biện pháp mang tính định hướng trong bài, hy vọng công ty sẽ nghiên cứu và có thể áp dụng để đạt được hiệu quả cao hơn trong công tác sử dụng vốn lưu động tại đơn vị mình. Thời gian thực tập tại công ty đã giúp cho em tiếp cận được với thực tế kinh doanh, có điều kiện áp dụng những kiến thức đã học trong trường vào cuộc sống. Dưới góc độ tài chính, em đã nhận thấy rõ tầm quan trọng của công tác sử dụng vốn nói chung cũng như vốn lưu động nói riêng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY