Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH tm và dv vận tải Hiếu Linh

<p> Trong thời gian thực tập hơn một tháng t i Công ty TNHH Thương m i và dịch vụ vận tải Hi u Linh thật sự đem l i cho em nhiều ki n thức thực tiễn từ ho t động kinh doanh vận tải nói chung và hiệu quả kinh doanh t i công ty nói riêng. Kỳ thực tập cuối khóa l n này là một cơ hội để em có thể trực ti p c xát với những h at động kinh doanh t i các Doanh nghiệp để từ đó so sánh đối chi u l i những ki n thức đ được h c và thực t là có rất nhiều sự khác biệt.Ở đây sự khác biệt đ n từ cách ti n hành công việc m i công việc trên thực t điều trên cơ sở l thuy t nhưng tùy vào mỗi Công ty mà mức độ ứng dụng và xử l có ph n khác nhau. T i Công ty TNHH Thương m i và dịch vụ vận tải Hi u Linh tuy mới thành lập được 6 n m nhưng công ty đ có những bước phát triển đáng kể về hiệu quả kinh doanh và chất lượng sản phẩm nhờ có đội ngũ lao động trẻ tuổi n ng động sáng t o.Ban quản l sáng suốt chỉ đ o tận tình trong từng khâu ho t động của công ty mục tiêu trong thời gian tới của công ty là không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chi m lĩnh thị ph n trong nước và một số thị trường tiềm n ng ở nước ngoài. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY