Đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Nhà Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU Trong quá trình hội nhập ngày càng sâu và rộng hậu WTO, lại bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, ngành Ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức. Nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đang là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính nói chung và của các Ngân hàng nói riêng. Năm 2008 là một năm đầy sóng gió đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Những khó khăn này được cụ thể hóa qua cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế ở các quốc gia có nên kinh tế phảt triển. Như một hệ quả khó tránh khỏi, các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển chịu những thiệt thòi nhất định, Viêt Nam không nằm ngòai số đó. Những biến động xấu này được tiên đoán sẽ còn tiếp diễn ít nhất đến cuối năm 2009, đầu năm 2010 Trong mấy năm gần đây, hoạt động tín dụng trung và dài hạn của các ngân hàng tuy đạt được những kết quả đáng kể nhưng vẫn còn hạn chế và gặp không ít các khó khăn trở ngại. Những gì làm được hôm nay còn nhỏ bé so với những đòi hỏi bức thiết ngày càng tăng về vốn cố định của các doanh nghiệp. Nghiên cứu về vấn đề này em mong muốn sẽ hiểu biết sâu hơn về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại kết hợp với thực tế tại đơn vị thực tập từ đó thấy được sự gắn kết cũng như điểm khác biệt giữa lý luận và thực tiễn, điều này sẽ tạo thuận lợi cho em trong công việc sau này. Với những lý do trên, trong quá trình thực tập khảo sát thực tế tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội, em rất quan tâm đến hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng. Là một sinh viên sắp tốt nghiệp trong giai đoạn này của đất nước, với những kiến thức đã được học tập tại trường và mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào việc giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay trong hoạt động này của ngành ngân hàng. Vì vậy, đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội” được lựa chọn làm khóa luận tốt nghiệp. Kết cấu khóa luận: Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khóa luận được chia làm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại. Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Nhà HN Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 5 Chương 1:Một số vấn đề chung về chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại 7 1.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại 7 1.1.1. Khái niệm và vai trò Ngân hàng Thương mại 7 1.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng Thương mại 7 1.1.1.2. Vai trò của Ngân hàng Thương mại 8 1.1.2. Khái quát hoạt động của Ngân hàng Thương mại: 12 1.1.2.1. Nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM: 12 1.1.2.2.Nghiệp vụ tài sản Có 14 1.1.2.3.Hoạt động trung gian, cung cấp dịch vụ tài chính 18 1.2. Tín dụng trung và dài hạn của NHTM 19 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng trung và dài hạn 19 1.2.1.1. Khái niệm: 19 1.2.1.2. Đặc điểm của tín dụng trung và dài hạn 20 1.2.1.2. Vai trò của tín dụng trung và dài hạn 21 1.2.2. Nghiệp vụ tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại 24 1.2.2.1. Đặc điểm: 24 1.2.2.2. Quy trình: 24 1.3. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của NHTM 26 1.3.1. Khái niệm 26 1.3.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn: 27 1.3.2.1. Nâng cao chất lượng tín dụng quyết định sư tồn tại và phát triển của các Ngân hàng Thương mại 27 1.3.2.1. Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn là cần thiết để phát triển kinh tế 28 1.3.3. Các chỉ tiêu đo lường chất lượng tín dụng trung và dài hạn: 28 1.3.3.1. Xét trên quan điểm ngân hàng 28 1.4.3.2. Xét trên quan điểm khách hàng 30 1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thương mại 31 1.3.4.1. Nhóm nhân tố chủ quan 31 1.3.4.2. Các nhân tố từ phía khách hàng: 34 1.3.4.3. Nhóm nhân tố thuộc về quản lý vĩ mô của Nhà nước: 35 1.3.4.4. Các nhân tố khác: 35 Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) 37 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 37 2.1.1. Thành lập và hoạt động: 38 2.1.2. Cơ cấu tổ chức: 40 2.1.3. Tình hình hoạt động của Habubank giai đoạn 2006 – 2008 40 2.1.3. Tình hình hoạt động của Habubank giai đoạn 2006 – 2008 41 2.1.3.1. Về huy động vốn 41 2.1.3.2. Về hoạt động cho vay: 42 2.1.3.3. Công tác dịch vụ ngân hàng: 44 2.1.3.4. Công tác kế toán ngân quỹ: 45 2.1.3.5. Kết quả kinh doanh: 45 2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội: 47 2.2.1. Quy mô và cơ cấu tín dụng trung và dài hạn: 47 2.2.1.1. Quy mô tín dụng trung và dài hạn: 47 2.2.1.2. Cơ cấu tín dụng trung và dài hạn: 48 2.2.2. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn: 51 2.2.2.1. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội qua chỉ tiêu Dư nợ tín dụng trung và dài hạn: 51 2.2.2.2. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội qua chỉ tiêu nợ quá hạn: 53 2.2.2.3. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội qua chỉ tiêu Lợi nhuận thu từ hoạt động cho vay trung và dài hạn: 55 2.3. Đánh giá về chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội. 56 2.3.1. Kết quả đạt được 56 2.3.2. Hạn chế 58 2.3.3. Nguyên nhân: 60 2.3.3.1. Nguyên nhân từ phía Ngân hàng: 60 3.3.3. 2.Về công tác kiểm tra kiểm soát 61 Phần 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội. 67 3.1. Định hướng chủ yếu cho hoạt động của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội trong thời gian tới. 67 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội. 68 3.2.1. Đổi mới công tác thẩm định dự án đầu tư: 68 3.2.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát 69 3.2.3. Cải tiến, đa dạng hóa cơ cấu, loại hình cho vay trung và dài hạn: 70 3.2.4. Chú trọng và đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro tín dụng 71 3.2.5. Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng 71 3.2.6. Hoàn thiện và đổi mới công nghệ ngân hàng 72 3.2.7. Nhóm giải pháp về cơ cấu tổ chức và nhân sự 72 3.2.8. Thực hiện tốt chiến lược khách hàng 73 3.3. Kiến nghị: 74 3.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước: 74 3.3.2. Đối với Chính phủ và các cơ quan liên quan: 76 KÊT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY