Đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Kinh doanh tiền tệ của các NHTM là hoạt động kinh doanh mang tính tổng hợp với nhiều loại hình dịch vụ khác nhau, nhưng hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho các NHTM. Tuy nhiên, hoạt động này luôn tiềm ẩn rủi ro rất cao, do vậy vấn đề chất lượng tín dụng luôn được các NHTM đề cao. Trên cơ sở sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, với luận cứ về lý luận và thực tiễn, khóa luận đã hoàn thành những nhiệm vụ sau: 1. Phân tích và làm rõ những nội dung cơ bản về tín dụng và chất lượng tín dụng của NHTM trong nền kinh tế thị trường. Một hệ thống các chỉ tiêu định tính và định lượng đã được khóa luận đề cập nhằm giúp đánh giá chính xác hơn về chất lượng tín dụng của mỗi NHTM trên cơ sở đó rút ra một số bài học có giá trị cho NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Quốc Việt có thể nghiên cứu và vận dụng. 2. Trên cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Quốc Việt qua 3 năm gần đây nhất, khóa luận đã phân tích và làm rõ những kết quả đạt được, một số hạn chế cũng như những nguyên nhân của những hạn chế đó. Đây là cơ sở rất quan trọng để khóa luận đề xuất các giải pháp và kiến nghị phù hợp và khả thi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY