Đề tài Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng liên bang Lào - Việt (LVB) chi nhánh Hà Nội

MỤC LỤC Chương I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI 1 I. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội 1 1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội 1 2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng liên doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội 4 Nhiệm vụ 12 3. Kết quả họat động kinh doanh trong những năm gần đây 13 Các hoạt động cụ thể của Ngân hang Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội như sau: 15 II. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội 23 1. Quy trình thẩm định tài chính dự án xin vay vốn tại Ngân hang Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội 23 2. Căn cứ và phương pháp thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội 24 3. Nội dung thẩm định dự án đầu tư chung 28 4. Thẩm định tài chính dự án đầu tư 32 III. Thẩm định tài chính một dự án vay vốn cụ thể 60 IV. Đánh giá chung về công tác thẩm định tài chính dự án 60 1. Những kết quả đạt được 60 2. Những hạn chế tồn tại 64 3. Nguyên nhân gây ra những. 66 Chương II: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI 69 I. Phương hướng phát triển của Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới 69 1. Định hướng trong công tác cho vay. 69 2. Định hướng trong công tác thẩm định 71 II. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư vốn tại Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội 72 1. Giải pháp về phương pháp thẩm định 72 2. Giải pháp về thông tin. 75 3. Giải pháp về nhân tố con người. 78 4. Giải pháp về tổ chức điều hành. 80 5. Giải pháp về trang thiết bị. 82 III. Một số kiến nghị 83 1. Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 83 2. Kiến nghị với Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt Hội sở chính 83 3. Kiến nghị đối với chủ đầu chủ đầu tư 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY