Đề tài Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến tổn thương tim trên siêu âm ở bệnh nhân tăng huyết áp

Qua nghiên cứu và điều tra 124 BN THA đƣợc điều trị ngoại trú tại khoa C1- 2, Bệnh viện Trung Ƣơng Quân đội 108, từ tháng 05/2013 đến 10/2013, chúng tôi kết luận nhƣ sau: 1. Đặc điểm chung của bệnh nhân tăng huyết áp ở khoa khám bệnh BVTWQĐ108 - Đa số các BN THA trên 60 tuổi, độ tuổi trung bình của nh m nghiên cứu là 61 ± 12,7. Nam giới nhiều hơn chiếm 70,97%. - Độ THA của các BN khá tƣơng đồng nhau. Thời gian mắc bệnh THA chủ yếu là < 5 năm (66,12%), tỷ lệ ít nhất là THA > 10 năm (11,3%). - Tỷ lệ BN không kiểm soát đƣợc HA khi điều trị ngoại chiếm 71,77%. - Hầu hết các BN THA đều c tổn thƣơng tim với trong đ cao nhất là RL CNTTr (91,93%) và PĐTT (87,09%). RL CNTT c tỷ lệ thấp nhất (11,29%)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY